Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ ICOMM Việt Nam cần tuyển các vị trí sau:

# Vị trí Số lượng Thời hạn
1 Thực tập sinh Công nghệ 20 31/12/2018
2 Lập trình viên Full-stack .NET 10 30/09/2018
3 Chuyên viên Phân tích dữ liệu lớn - Big Data Analysis 10 30/06/2018
4 Chuyên viên Quản trị hệ thống - System Admin 05 30/04/2018
5 Chuyên viên PR Truyền thông 02 30/04/2018
6 Chuyên viên Phân tích dữ liệu Mạng xã hội - Data Analysis 05 30/03/2018