Giới thiệu iMind

iMind - "Phần mềm xử lý tín hiệu ảnh quy mô lớn phục vụ nghiệp vụ xác định các đối tượng, nhóm đối tượng vi phạm" là phần mềm được phát triển từ năm 2018 bởi công ty CP Truyền thông và Công nghệ ICOMM Việt Nam với nền tảng gốc là các module xử lý hình ảnh/video thuộc hệ thống Socialbeat được nâng cấp và bổ sung thêm nhiều các tính năng nghiệp vụ chuyên sâu phục vụ các đơn vị quản lý nhà nước xác định các đối tượng và nhóm đối tượng vi phạm pháp luật.

iMind tập trung vào lĩnh vực xử lý ảnh (khuôn mặt, trang bị, vật dụng, dấu vết ngoại cảnh, môi trường...) trên nhiều không gian dữ liệu khác nhau. Các nhu cầu phân tích và giám sát dữ liệu ngoài phạm vi hình ảnh/video, mời tham khảo các gói của hệ thống Socialbeat.

iMind hỗ trợ các module trí tuệ nhân tạo mới nhất trong lĩnh vực xử lý ảnh (Computer Vision) được cập nhật thường xuyên về tốc độ xử lý, độ chính xác để xác định chính xác các đối tượng và mạng lưới các đối tượng trong mọi điều kiện đầu vào không tối ưu phổ biến (mờ, góc nghiêng lớn, bị che một phần, bị nhiễu...).

Nguồn đầu vào hỗ trợ:

 • Các nguồn mở trên Internet
 • Các nền tảng OTT: Viber/Whatsapp/Zalo/Telegram/...
 • Các nguồn camera (IP Camera/hệ thống VMS)

Các gói Sản phẩm

Standard

Phạm vi

 • Nguồn mở trên Internet

Quy mô

 • Không quá 100 triệu hình ảnh xử lý mỗi năm
 •  
 •  

Chức năng

 • Nhận diện khuôn mặt
 • So sánh hình ảnh
 • Thu dữ liệu công khai
 • Báo cáo
 • Truy vết hoạt động
 • Phân tích và phát hiện nhóm
Plus

Phạm vi

 • Nguồn mở trên Internet và Camera

Quy mô

 • Không quá 300 triệu hình ảnh xử lý mỗi năm
 • Không quá 100 camera tích hợp
 •  

Chức năng

 • Nhận diện khuôn mặt, phương tiện
 • So sánh hình ảnh
 • Thu dữ liệu công khai và dữ liệu camera (hỗ trợ hơn 100 hãng và chuẩn giao tiếp khác nhau)
 • Báo cáo
 • Truy vết hoạt động
 • Phân tích và phát hiện nhóm
Advanced

Phạm vi

 • Nguồn mở Internet, Camera và OTT

Quy mô

 • Không quá 500 triệu hình ảnh xử lý mỗi năm
 • Không quá 500 camera tích hợp
 • Không quá 5 nền tảng OTT được tích hợp

Chức năng

 • Nhận diện khuôn mặt, phương tiện
 • So sánh hình ảnh
 • Thu dữ liệu công khai và dữ liệu camera được phép (hỗ trợ hơn 100 hãng và chuẩn giao tiếp khác nhau)
 • Báo cáo
 • Truy vết hoạt động
 • Phân tích và phát hiện nhóm

* Nếu có nhu cầu về gói sản phẩm TÙY BIẾN, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Let's Talk Your Problem

Our business analysts will sit down with your stakeholders to develop a concrete strategy based on the analysis of your competition and with an eye for your growth. We'll take it from there to deliver a next-gen solution that will enable you to reach the right consumer at the right time.
Contact Us